English sprzątanie grobów opieka nad grobami
Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Sprzątanie grobów opieka nad grobami
sprzątanie grobów opieka nad grobami
Przyszedłem na cmentarz, Panie. Tak tu cicho.
Przyniosłem światło i kwiaty swoim zmarłym,
bo wierzę, że oni żyć będą, Nie dziw się, że
jest mi tak smutno i że chce mi się płakać.
Tu są ci, którch bardzo kochałem. [...]W dzień zaduszny, Panie mój, Ksiądz Tymoteusz
sprzątanie grobów opieka nad grobami
sprzątanie grobów opieka nad grobami
sprzątanie grobów opieka nad grobami
Znicz: sprzątanie grobów opieka nad grobami